Płyta warstwowa dachowa

Płyty warstwowe dachowe stosuje się głównie przy budowie zadaszeń hal przemysłowych, obiektów sportowych, handlowych, chłodniczych i budynków gospodarczych dla rolnictwa.

Biorąc pod uwagę rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny firma Inter-Max produkuje dwa rodzaje płyt dachowych:

  • z rdzeniem styropianowym samogasnącym, klasy PS-E-FS-15 o gęstości 16,2kg/m³
  • z rdzeniem z wełny mineralnej.

Okładziny z rdzeniem są łączone za pomocą kleju poliuretanowego dwuskładnikowego.

Wszystkie łączenia rdzeni styropianowych wewnątrz płyty są frezowane, powodując ich wzajemne zazębienie, co zwiększa sztywność płyty i eliminuje mostki termiczne.

Grubości (styropian):50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Profilowanie okładziny górnej:mikro-trapez liniowy
Profilowanie okładziny dolnej:mikro-trapez liniowy
mikro-fala

Płyty są w standardzie obustronnie foliowane i bocznie frezowane


Szerokość efektywna płyty dachowej:1120 mm
Szerokość całkowita płyty dachowej:1180 mm
Grubość blach okładzinowych:0,5 mm
Minimalna długość płyty:1,5 m
Maksymalna długość płyty:12 m
Waga 1m² płyty 150 mm styropian:10,28 kg
Współczynnik przenikania ciepła - U płyty 100 mm styropian:0,26 W/m²K
Powłoki:poliester połysk, poliester mat, graniteHDX, ocynk, aluzynk
Dostępne akcesoria:wkręty, uszczelki, obróbki

Transport płyt warstwowych – wskazania:

  • Przewożone płyty nie powinny być dłuższe niż długość platformy załadunkowej Do transportu powinno się wykorzystywać pojazdy z naczepą otwartą lub naczepą umożliwiającą załadunek boczny obustronny na całej swojej długości.
  • Pasy transportowe powinno się rozmieszczać nie rzadziej niż co 3 m, co najmniej 2 pasy transportowe na 1 pakiet płyt. Należy zwracać uwagę, aby pod wpływem naciągania pasy nie odkształcały przewożonych płyt

Składowanie płyt warstwowych – wskazania:

  • Płyty warstwowe powinno składować się na równej powierzchni (placu, hali) na legarach lub podkładach styropianowych, które powinny być rozstawione maksymalnie nie rzadziej niż co 2,5 m.
  • Płyty warstwowe powinno się składować w pakietach, maksymalnie dwa pakiety jeden na drugim.
  • Zalecana ilość płyt ułożonych jedna na drugiej w pakiecie jest zależna od grubości płyty i np. dla grubości 150 mm nie powinna przekraczać 16 sztuk.
  • Płyty powinno się przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach, z dala od substancji chemicznych takich jak np. nawozy, sole itd.
Przekrój
Zamek górny płyty warstwowej dachowej: trapez T33
Zamek dolny płyty warstwowej dachowej: zetlock plus
Profilowanie okładziny górnej: mikro-trapez liniowy
Profilowanie okładziny dolnej: mikro-trapez liniowy, mikro-fala lub brak tłoczenia

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@inter-max.pl