Płyta warstwowa ścienna

Płyty warstwowe ścienne stosuje się głównie przy budowie hal przemysłowych, obiektów sportowych, handlowych, chłodniczych, gospodarczo-rolnych, używane bywają także jako ściany działowe. Płyty ścienne można montować zarówno w pionie jak i w poziomie.

Biorąc pod uwagę rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny firma Inter-Max produkuje dwa rodzaje płyt:

  • z rdzeniem styropianowym samogasnącym, klasy PS-E-FS-15 o gęstości 16,2kg/m³
  • z rdzeniem z wełny mineralnej.

Płyty mogą być produkowane z okładziną dwustronną jak i jednostronną – stosowaną często do docieplania budynków.

Okładziny z rdzeniem są łączone za pomocą kleju poliuretanowego dwuskładnikowego.

Wszystkie łączenia rdzeni styropianowych wewnątrz płyty są frezowane, powodując ich wzajemne zazębienie, co zwiększa sztywność płyty i eliminuje mostki termiczne.

Grubości (styropian):50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Profilowanie zewnętrzne:mikoro-fala
mikro-trapez liniowy
płaskie

Płyty są w standardzie obustronnie foliowane i bocznie frezowane


Szerokość efektywna płyty:1180 mm
Szerokość całkowita płyty:1200 mm
Grubość blach okładzinowych:0,5 mm
Minimalna długość płyty:1,5 m
Maksymalna długość płyty: 12 m
Waga 1m² płyty 150 mm styropian: 9,45 kg
Współczynnik przenikania ciepła - U płyty 100 mm styropian:0,39 W/m²K
Powłoki:poliester połysk, poliester mat, graniteHDX, ocynk, aluzynk
Dostępne akcesoria:wkręty, uszczelki, obróbki

Transport płyt warstwowych – wskazania:

  • Przewożone płyty nie powinny być dłuższe niż długość platformy załadunkowej Do transportu powinno się wykorzystywać pojazdy z naczepą otwartą lub naczepą umożliwiającą załadunek boczny obustronny na całej swojej długości.
  • Pasy transportowe powinno się rozmieszczać nie rzadziej niż co 3 m, co najmniej 2 pasy transportowe na 1 pakiet płyt. Należy zwracać uwagę, aby pod wpływem naciągania pasy nie odkształcały przewożonych płyt.

Składowanie płyt warstwowych – wskazania:

  • Płyty warstwowe powinno składować się na równej powierzchni (placu, hali) na legarach lub podkładach styropianowych, które powinny być rozstawione maksymalnie nie rzadziej niż co 2,5 m
  • Płyty warstwowe powinno się składować w pakietach,  maksymalnie dwa pakiety jeden na drugim.
  • Zalecana ilość płyt ułożonych jedna na drugiej w pakiecie jest zależna od grubości płyty i np. dla grubości 100 mm nie powinna przekraczać 22 sztuk, a dla grubości 150 mm nie powinna przekraczać 16 sztuk.
  • Płyty powinno się przechowywać w przewiewnych pomieszczeniach, z dala od substancji chemicznych takich jak np. nawozy, sole itd.
Przekrój
Stosowane zamki typu: zetlock plus
Profilowanie okładzin: mikro-trapez liniowy, mikro-fala lub brak tłoczenia

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@inter-max.pl