DLA ROZWOJU MAZOWSZA

Inter-Max Szczerba Sp. J. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Inter-Max Szczerba Sp. J poprzez dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa opartej o wprowadzenie nowych dodatkowych, dotychczas nieoferowanych produktów.

Celem projektu jest zdynamizowanie rozwoju firmy poprzez rozpoczęcie produkcji i zaoferowanie nowych produktów. W ramach projektu Inter-Max Szczerba Sp. J. przewiduje zakup urządzeń umożliwiających zrealizowanie wspomnianego celu.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi wprowadzenie do oferty Inter-Max Szczerba Sp. J. nowych produktów, między innymi płyt warstwowych.

Wartość projektu: 2 440 000,00PLN
Wydatki kwalifikowane: 2 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 000 000,00PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.